Fietsopslag systeem

Factory automisation - Fietsopslag
Bij het transport van fietsen vergt de handling in de magazijnen en het inpakken van vrachtwagens erg veel tijd. Veel transporteurs worstelen met de uitdaging om het orderpick- en laadproces zo efficiënt mogelijk in te richten. Bij deze casus gaat het om een scenario waarbij gemiddeld ruim 200.000 fietsen van verschillende merken in opslag staan en per jaar ruim 1M fietsen getransporteerd dienen te worden.

Project

Doel van dit project was de ontwikkeling van een concept waarbij het aantal mensen benodigd voor het orderpickproces terug kon worden gebracht om zo de efficiëntie te verhogen en de handlingskosten terug te brengen. Hierbij diende een proces te worden uitgedacht waarbij:

 • Zowel fietsen in dozen als fietsen in losse verpakking kunnen worden opgeslagen
 • Opslagmagazijn ook voor andere doeleinden te kunnen blijven gebruiken
 • Transportbewegingen terug te brengen
 • Fietsen in verschillende verpakkingen gemixed kunnen worden
 • Efficiënte workflow in het magazijn gecreëerd wordt
 • Beladen van de trailers minder tijd kost
 • Goede koppeling met een WMS systeem gewaarborgd is
 • Proces met minder afhankelijk van personeel gecreëerd wordt
Lift storage for bike

Aanpak

Aan de hand van een aantal brainstormsessies zijn eerst oplossingen uitgedacht die geschikt zijn voor de opslag van zowel fietsen in dozen als alternatieven verpakkingen. Dit heeft geresulteerd in het concept voor de “lastdrager” welke in een normaal palletmagazijn kan worden toegepast.

 

Vervolgens is een conceptstudie uitgevoerd voor de optimalisatie van de workflow in het magazijn. Uiteindelijk is het totaalconcept verder uitgewerkt en gesimuleerd. Met behulp van een simulatie is het fietsopslag concept visueel gemaakt en is betrouwbare data verkregen voor de businesscase.

Van Wijnen gripper Prefab industry
Onze specialisten
helpen je graag verder

Resultaat fietsopslag

Met dit project is een nieuw concept voor een efficiënte workflow en alle benodigde installatie ontwikkeld waarbij:

 • Aantal FTE’s benodigd voor de handling in het hoogseizoen kan worden teruggebracht van 28 naar 10
 • Simpelere werkwijze voor de werknemers gecreëerd wordt
 • Fietsen met verschillende verpakking door elkaar gebruikt kunnen worden
 • Beter gepland kan worden
 • Realistische fiets data beschikbaar is voor de businesscase
 • Compacte bike opslag van lastdragers mogelijk is in het laagseizoen

Digital twin Factory simulations - Bicycle storage system