Gelria airshot machine

Gelria airshot machine
Gelria is een bedrijf gespecialiseerd in de productie van allerlei verschillende producten op het gebied van pakkingen en afdichtingen. Met een uitgebreid machinepark en ervaring met de verschillende productietechnieken voorzien zij hun klanten van maatwerk producten in kleine en grote series.

Project

De vraag was om een machine te ontwikkelen die in lijn met de stansmachine geplaatst kan worden en waarmee gestanste producten uit het materiaal kunnen worden gedrukt. De machine moest in staat zijn om:

  • 15 producten per minuut uit te drukken
  • Inlijn geplaats worden bij een bestaande (oude) stansmachine
  • Afwijkingen in de herhaalnauwkeurigheid van het stanspatroon op kunnen vangen
  • Stanskarton intact laten
  • Beperkte trekkracht op het uitgangsmateriaal uitoefenen
  • Stanskarton omleiden en oprollen voor hergebruik
Gelria airshot machine

Aanpak

Alvorens met de engineering van de machine te beginnen is er eerst veel getest. Voor de oplossing zijn verschillende concepten ontwikkeld waarvan de werkingsprincipes met simpele proefopstellingen zijn getest. Alle concepten zijn uitvoerig getest vanuit een kritisch perspectief waar zowel haalbaarheid als kostengerelateerde zaken zijn overwogen.

Uiteindelijk bleek het concept waarbij we de producten met lucht uit het uitgangsmateriaal schieten het meest betrouwbaar en het best in staat om te gaan met de variatie in de herhaal nauwkeurigheid op enige afstand van de stansmachine. Op basis van dit werkingspincipe is vervolgens een machine ontwikkeld en als turnkey oplossing geleverd en geïnstalleerd bij de klant.

Detail engineering work
Onze specialisten
helpen je graag verder

Resultaat

Met behulp van de airshot uitdrukker is een automatische oplossing gerealiseerd waarmee producten direct na het stansen uitgedrukt worden. Hiermee zijn de handmatige processen geëlimineerd en kan er sneller en onbemand geproduceerd worden. Het grootste voordeel van de airshot oplossing ten opzichte van bijvoorbeeld een mechanisch uitdrukmechanisme is dat de machine niks kapot maakt als er uitlijningsfouten ontstaan als gevolg van kleine onnauwkeurigheden in de doorvoerslag. De machine is uitgerust met:

  • Mechanisme dat materiaal op juiste spanning houdt
  • Systeem voor omleiden stanskarton
  • Airschot techniek geschikt voor verschillende productvormen
  • Standalone besturing voor koppeling met verschillende stansmachines
Gelria airshot machine